ÚVOD :

Sbor shromažďuje neslyšící křesťany z celé České republiky

s cílem dosáhnout růstu v Kristu, kázat evangelium a získávat učedníky.

Naši bratři a naše sestry vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána (Krále).

Spolupracujeme také s bratry a sestrami z celého světa.

Komunikujeme především v českém znakovém jazyce,

který je pro většinu neslyšících v ČR mateřským jazykem.

V tomto jazyce jsme schopni rozumět Božímu Slovu,

v něm nás také vede Svatý Duch.

OBSAH :

HLAVNÍ STRANA .................................................................... 1

SETKÁNÍ ................................................................................... 2

AKCE / SLUŽBA ....................................................................... 3

KONTAKT .................................................................................. 4

BIBLE - PŘÍBĚHY .................................................................... 5

BIBLE - VYSVĚTLIT ................................................................. 6

BIBLE - SLOVNÍK ..................................................................... 7

BIBLE - PŘEKLAD ................................................................... 8

BIBLE - ODKAZY ...................................................................... 9

 

 

 

OBSAH :

video v ČZJ 1 / 5 ........................................................... 8

video v ČZJ 2 / 5 ........................................................... 9

video v ČZJ 3 / 5 ........................................................... 10

video v ČZJ 4 / 5 ........................................................... 11

video v ČZJ 5 / 5 ........................................................... 12

Prezi - prezentace

JOSEF EGYPT

video v ČZJ 01 / 10 .....................................................13
video v ČZJ 02 / 10 ..................................................... 14
video v ČZJ 03 / 10 ..................................................... 15
video v ČZJ 04 / 10 ..................................................... 16
video v ČZJ 05 / 10 ..................................................... 17
video v ČZJ 06 / 10 ..................................................... 18
video v ČZJ 07 / 10 ..................................................... 19
video v ČZJ 08 / 10 ..................................................... 20
video v ČZJ 09 / 10 ..................................................... 21
video v ČZJ 10 / 10 ..................................................... 22


video v ČZJ 01 / 04 ...... 23
video v ČZJ 02 / 04 ...... 24
video v ČZJ 03 / 04 ...... 25
video v ČZJ 04 / 04
...... 26

video v ČZJ 01 / 06 ...... 27
video v ČZJ 02 / 06 ...... 28
video v ČZJ 03 / 06 ...... 29
video v ČZJ 04 / 06
...... 27
video v ČZJ 05 / 06 ...... 30
video v ČZJ 06 / 06 ...... 31


HRUBY PREKLADAT AMATER VIDEO

ČESKY ZNAKOVY JAZYK

STARÝ ZÁKON A NOVÝ ZÁKON