EVANGELIUM PODLE MARKA :

5.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Uzdravení posedlého v Gerase
MAREK 5: 1-20

Vzkříšení dcery Jairovy
MAREK 5: 21-43

 

 

 

 

6.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Kázání v Nazaretě
MAREK 6: 1-6

Vyslání Dvanácti
MAREK 6: 7-13

Smrt Jana Křtitele
MAREK 6: 14-29

Nasycení pěti tisíců
MAREK 6: 30-44


Ježíš kráčí po moři

MAREK 6:45-52

Uzdravování u Genezaretu
MAREK 6: 53-56

 

 

 

 

EVANGELIUM PODLE MARKA :

7.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Tradice otců
MAREK 7: 1-23

Víra syrofenické ženy
MAREK 7: 24-30

Uzdravení hluchoněmého
MAREK 07: 31-37

 

 

 

 

 

8.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Nasycení čtyř tisíců
— Farizeové žádají znamení
MAREK 8: 1-21

Uzdravení slepého v Betsaidě
MAREK 8:22 - 9:01

 

PŘEDCHOZÍ 1 (2) 3 4 DALŠÍ