VYSVĚTLENÍ KŘESŤANSKÝCH POJMŮ PRO NESLYŠÍCÍ - SLOVNÍK :

B
BLAHOSLAVENSTVÍ

Č
ČISTÝ

D
DARY DUCHA SVATÉHO

K
KŘESŤANSTVÍ

P
PROSTŘEDNÍK