EVANGELIUM PODLE MARKA :

1.KAPITOL

Jan Křtitel hlas volajícího
MAREK 1: 1-6

Ježíš křest
Pokušeni na poušti

MAREK 1: 7-13

Ježíš zvětsuje evangelium
Povolání učedníků

MAREK 1: 14-20


Uzdravení posedlého
v Kafarnaum
(POLOVINE ÚNORA)

MAREK 1: 21-28

Činnost v Kafarnaum
(ZACATEK BŘEZNA)

MAREK 1: 29-34

Uzdravení malomocného
(POLOVINE BŘEZNA)

MAREK 1: 35-45

 

 

2.KAPITOL

 

 

 

 

EVANGELIUM PODLE MARKA :

3.KAPITOL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.KAPITOL

 

    (1) 2 3 4 DALŠÍ