EVANGELIUM PODLE MARKA :

1.KAPITOL
( VIDEO S UPRAVIT )

Jan Křtitel hlas volajícího
MAREK 1: 1-6

Ježíš křest
Pokušeni na poušti

MAREK 1: 7-13

Ježíš zvětsuje evangelium
Povolání učedníků

MAREK 1: 14-20


Uzdravení posedlého
v Kafarnaum

MAREK 1: 21-28

Činnost v Kafarnaum
MAREK 1: 29-34

Uzdravení malomocného
(VIDEO BEZ UPRAVIT)

MAREK 1: 35-45

 

 

2.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Uzdravení ochrnutého
MAREK 2: 1-12

Povolání celníka
MAREK 2:13-17

Spor o půst
MAREK 2: 18-22


Spor o sobotu

MAREK 2: 23-28

 

 

 

EVANGELIUM PODLE MARKA :

3.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Uzdravení v sobotu
MAREK 3: 1-7a

Uzdravování na břehu jezera
MAREK 3:7b-20

Ježíš a Belzebul
MAREK 3: 21-30


Ježíšova rodina

MAREK 3: 31-35

 

 

 

 

 

4.KAPITOL
( VIDEO BEZ UPRAVIT )

Podobenství o rozsévači
MAREK 4: 1-9

Důvod řeči v podobenstvích
MAREK 4: 10-20

Světlo určené na svícen
MAREK 4: 21-25


Podobenství o zasetém semenu a o hořčičném zrnu

MAREK 4: 26-34

Utišení bouře
MAREK 4: 35-41

 

    (1) 2 3 4 DALŠÍ